Confirmat cas de ràbia a Toledo d’un gos procedent de Barcelona.

Ha transcendit als mitjans de comunicació que el cas del gos que el dissabte 1 de juny va mossegar tres nens a Toledo és un cas confirmat de ràbia. Per canals no oficials des del COVB s’ha esbrinat que el gos, un mestís que va viatjar en companyia dels seus propietaris al municipi d’Argés a deu quilòmetres de la ciutat de Toledo el 22 de maig i en data no determinada es va escapar. L’1 de juny va aparèixer a la ciutat de Toledo on va mossegar tres nens i on va ser abatut per la policia. El 3 de juny tècnics de Sanitat de Toledo i van confirmar el resultat positiu per ràbia.Gràcies a la identificació per microxip es va localitzar als propietaris, amb domicili a Montcada i Reixac.

Segons la informació donada pels propietaris sobre els moviments de l’animal, el gos ha estat recentment al Marroc, Girona i Monzón de Huesca.

A Catalunya, les autoritats sanitàries, el DAAM i l’Agència de Salut Pública confirmaran, a través del DOGC, la declaració de nivell d’alerta 1 i la delimitació de l’àrea de restriccions per focus de ràbia que hauran de procedir a realitzar la vacunació obligatòria contra la ràbia dels animals de companyia.

El dijous 13 de juny es va publicar al DOGC la “RESOLUCIÓ AAM/1282/2013, de 13 de juny, de modificació de la Resolució AAM/1239/2013, d’11 de juny, per la qual s’estableixen les àrees de restricció motivades per un focus de ràbia detectat a Toledo i les mesures de contingència que s’han d’aplicar a aquestes àrees”. Segons recull la resolució, les àrees declarades són: districte de Sant Martí (Barcelona ciutat), Montcada i Reixac i Piera (Barcelona) i Porqueres i Banyoles (Girona). En aquests territoris, a partir del 12 de juny de 2013 s’ha de procedir a la vacunació obligatòria de tots els animals de companyia (gossos, gats i fures) de més de 3 mesos d’edat. En el cas dels animals que ja estiguin vacunats però que hagin transcorregut més de 6 mesos des de la vacunació s’han de revacunar.

Les vacunacions i revacunacions les han de portar a terme els veterinaris clínics, els quals han d’anotar les dades a la cartilla de cada animal i a la fitxa clínica.

Les àrees de restricció podran ser modificades com a resultat d’investigacions epidemiològiques posteriors. Com ja sabeu, el Col·legi ha expressat en diverses ocasions a les autoritats competents la necessitat que s’estableixi un programa unificat de control de la malaltia optant per l’aplicació d’una vacunació anual obligatòria a gossos, gats i fures. Així mateix, el Consell i els Col·legis catalans recomanem la vacunació voluntària dels animals de companyia que puguin estar fora de les àrees de restricció.

Per tot això, aquest cas no fa més que confirmar la nostra preocupació per la possible propagació de la malaltia al nostre territori, amb les greus conseqüències per a la població humana i animal que això comportaria. Reiterem la necessitat de la posada en marxa de mesures profilàctiques adients.

Si hi ha sospita que algun animal sensible a la malaltia pot haver estat en contacte amb l’animal positiu en ràbia, o amb animals que hi hagin estat relacionats, es comunicarà als serveis veterinaris oficials del Departament d’Agricultura (www.gencat.cat/agricultura/oficines).

A més, seguint amb els apartats del “Plan de contingencia para el control de la rabia en animales domésticos en España” en nivell d’alerta 1 (amb un mínim de durada de 6 mesos), el moviment d’animals des de les àrees de restricció precisa de l’autorització prèvia de l’autoritat competent i així ho han de notificar els veterinaris als seus clients dins d’aquestes àrees.