Petició del Col.legi de veterinaris de rebaixa del 21%IVA dels serveis veterinaris

El COVB (col.legi oficial de veterinaris de Barcelona) s’adhereix al manifest presentat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya per sol·licitar la rebaixa de l’I.V.A dels serveis veterinaris, que el passat 2012 va augmentar del tipus reduït (8%) al nou tipus general (21%).
El passat 2012 el govern espanyol va augmentar l’I.V.A dels serveis veterinaris fins al 21%. Aquest augment ha provocat que molts propietaris no puguin fer front al cost que comporta la tinença d’un animal en condicions de salut adequades, així com als tractaments de malalties cròniques, cirurgies, urgències veterinàries, etc. És un dret dels animals gaudir d’una atenció veterinària bàsica i d’unes mínimes condicions de salut i benestar. Tot això deriva a llarg termini en l’augment del risc de zoonosis, i la reducció d’atenció sanitària i del control de les malalties que poden ser potencialment transmissibles a l’esser humà.
Es calcula que a l’Estat Espanyol hi ha uns 20 milions de mascotes (60% de les llars acull un animal de companyia) i que la majoria d’aquestes famílies són conscients de l’estreta relació animal-humà i es preocupen pel seu benestar i estat sanitari, de manera que la manca d’assistència sanitària detectada en els darrers anys i la reducció de les visites veterinàries dels animals de companyia suposa el patiment dels propietaris per no poder donar a les mascotes desembocant a un increment de l’abandonament d’animals.
Diversos estudis científics, demostren que conviure amb una mascota comporta uns beneficis importants, sobretot en grups concrets com els nens o els avis, com són: la reducció del nivell d’estrès, la potenciació de l’autoestima i habilitat social dels propietaris, la millora de la comunicació i la reducció de la pressió arterial, entre d’altres.
Per tot això, el col·lectiu veterinari realitza una tasca molt important de conscienciació sobre tinença responsable d’animals i educació sanitària que de forma directa repercuteix a la salut pública, ja que es controlen aquelles malalties que poden transmetre’s dels animals a les persones: les malalties zoonòtiques.
Des del COVB reivindiquem la reducció de l’I.V.A. dels serveis veterinaris al tipus reduït com d’altres serveis sanitaris, ja que molts propietaris d’animals de companyia no poden assumir les despeses habituals d’aquests serveis bàsics per les seves mascotes, amb les conseqüències importants per la salut pública que això implica i en l’increment de l’abandonament d’animals.
Per tots aquells qui es manifestin d’acord amb la petició, podeu descarregar el següent adjunt i signar la petició.