Microxips i altres tramitacions

IMG_2946_copiaTal i com estableix el Real Decreto 328/1998 de Desembre, és obligatòria la identificació dels animals de companyia amb un sistema homologat, com el microxip, que és un petit dispositiu que s’implanta a nivell subcutani amb una senzilla punxada i que ens permetrà localitzar al nostre animal en cas de pèrdua o robatori i reduirà l’estadística d’animals abandonats. També cursem tots tipus de tramitacions que ens poden requerir, relatives a la tinença d’animals de companyia, com són certificats oficials, o certificats de salut per viatjar, canvis de registres o de propietaris, passaports, i assessorem sobre pòlisses d’assegurances tant de responsabilitat civil com de cobertura sanitària.