Servei de diagnòstic per imatge

13.15.06 hs__[0024858]ECOGRAFIA
Aquesta tècnica serveix per veure els òrgans interns en moviment i en dues dimensions., per poder diagnosticar infeccions, tumors, torsions, hemorràgies., així com els diagnòstics de gestació .És una tècnica indolora i no invasiva que també ens permet recollir mostres per punció pel seu anàlisi i tractament.

ecocardioECOCARDIOGRAFIA
Estudi ecogràfic del cor, per diagnosticar malalties cardíaques algunes molt comuns quan la nostra mascota es fa gran, com degeneració de les vàlvules, o dilatació del miocardi  Ens permet valorar les velocitats dels fluxos sanguinis a través de les vàlvules i quantificar els gradients de pressió entre les diferents càmeres cardíaques, així com prendre les  mesures de les diferents estructures anatòmiques dels cor, per detectar anormalitats.

Radiologia_cardiologiaImagen5RADIOLOGIA
Diagnòstic d’imatge utilitzat principalment per detectar problemes ossis i, en determinades patologies,  també per  afeccions internes. Aquest és un servei que deriven a un centre especialitzat amb el que tenim conveni.

.

fibroendoscopiENDOSCÒPIA
Procediment que ens permet veure l’interior de les cavitats de l’organisme, com són la cavitat nasal, bronquis, esòfag, estómac, budell…etc. Aquesta és tant una tècnica diagnòstica com terapèutica perquè ens permet l’extracció de cossos estranys, pressa de mostres per biòpsia…