Servei de vacunes i desparasitacions

IMG_2913 copiaUs donarem les diferents pautes de vacunació que s’han de seguir per a prevenir  aquelles malalties més freqüents de les nostres mascotes, informant-vos de quines són les més adients pel vostre animal, ja sigui gos o gat i també en funció de l’edad i el seu estil de vida.

També us pautem les desparasitacions que necessitarà tant internament (contra tenies i cucs intestinals) com externament (contra puces, paparres, mosquits, polls…).

Vacunem també de la leishmaniosi (o malaltia del mosquit), paràsit molt extès en la nostra area geogràfica.

Abans de vacunar sempre realitzem un exhaustiu exàmen mèdic del vostre animal on comprovem totes les seves constants vitals, així com fem neteja d’orelles, exàmen de les glàndules anals,  l’estat de les dents, tall d’ungles si s’escau….etc.