Medecina general

Al servei de medecina general s’atenen tot tipus de visites de patologia mèdica , per a diagnòsticar i tractar qualsevol malaltia que pateixí la nostra mascota, ja sigui .un problema cutani, com digestiu, respiratori, reproductiu, urinari, metabòlic, hormonal, cardíac…Seguim els protocols mèdics recomenats per arribar al diagnòstic de la forma més eficient possible i evitar així fer proves innecessàries que augmentarien el cost sense aportar resultats diagnòstics.
Assessorem sobre alimentació, educació, comportament, reproducció, legislació i normatives…etc.
També fem plans geriàtrics pel animals d’una edad avançada, que són els que requereixen tanta cura com els cadells.

IMG_2963 copia

Si ho necessites  també fem visites a domicili.